Hướng dẫn xử lý để Cam canh ra hoa trái vụ

Hỏi: Cây Cam canh 8 năm tuổi. Hỏi có cách nào làm cho cam ra hoa trái vụ hay không?

cam-canh

Trả lời: TS Đinh Văn Thành sẽ tư vấn cách can thiệp để cam Canh ra hoa, quả trái vụ như sau:

Sau thu hoạch: Bón 200g URÊ + 10g DAP + 10 kg PHÂN CHUỒNG +1 kg VÔI cho mỗi gốc cây khoảng 5 tuổi. Việc bón lượng phân này cũng chống lại hiện tượng cây ra trái cách niên – tức năm có năm không

Phun phân bón lá BIOTEX hoặc HVP, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

– Hái bỏ trái vào khoảng tháng 4 – 5 âm lịch.

– Vào tháng 6-7 âm lịch, ngừng tưới nước cho cây có thời gian “ngủ”, “nghỉ”. Đến khi có mưa đánh thức cây dậy bằng cách tưới nước trở lại.

Bón phân lần 1: 200g DAP + 50g KCL. Nửa tháng sau cây ra hoa khoảng 50%.

– Tháng 8 âm lịch, bón phân lần 2 bằng 1/2 lần 1 cho cam ra hoa đợt hai.

– Tháng 9 bón phân lần 3 với liều lượng bằng bón phân lần 2 cho cam ra hoa đợt ba.

Theo m-nongnghiep.vn