Thay đổi sản xuất, HTX thu 10 tấn lúa/ha

Nhờ áp dụng mô hình 1 phải 5 giảm trên cánh đồng, vụ Đông Xuân năm 2021, HTX Khiết Tâm, Cần Thơ ước tính năng suất lúa đạt tới 10 tấn/ha, lợi nhuận tăng 20% so với áp dụng phương pháp truyền thống.