Giải pháp chăm sóc cây cà phê có năng suất cao và ổn định

Hỏi: Xin chuyên gia cho biết rõ hơn về nguyên nhân của tránh tình trạng có năm quả rất nhiều nhưng có năm thì lại ít trái có cây không có. Giải pháp kỹ thuật chăm sóc để cây cà phê có năng suất cao và ổn định tránh tình trạng năm được mùa năm mất mùa theo quy luật tự nhiên?

biss99-Moi-ngay-hoc-vai-tu-tieng-Anh-ve-ca-phe-2015101716031

Trả lời: Đây là hiện tượng ra quả cách năm thường hay xuất hiện đối với các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả như cà phê, hồ tiêu, bơ cam, quít.

Nguyên nhân do năm trước cây đạt năng suất quá cao nên cây bị mất sức, vì vậy năm sau năng suất giảm.

Giải pháp kỹ thuật chăm sóc:

– Tạo hình tỉa cành hợp lý, bón phân cân đối, không để cây mang quá nhiều quả.

– Trồng cây che bóng trên vườn cà phê  như muồng đen, keo Cuba hoặc các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế để tăng thêm thu nhập và điều hòa năng suất cà phê.

Theo TS. Trương Hồng – Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên