Cách chăm sóc và phòng trừ bệnh cho đàn gà sau mưa bão

Một khán giả hỏi: Nhà tôi đang nuôi hơn 1000 con gà thương phẩm. Sau mấy ngày mưa bão lớn, trại gà có mùi hôi và ẩm ướt. Tôi sợ gà bị bệnh ngay sau hết mưa bão. Xin hỏi có cách chăm sóc và phòng trị bệnh cho đàn gà sau mưa bão?