Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển tài nguyên cây thuốc

Thời gian qua, Bắc Kạn đã chú trọng bảo tồn nguồn gen dược liệu quý, phát triển vùng nguyên liệu hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ. Nhờ hiệu quả ban đầu tạo động lực, thúc đẩy người dân nâng cao ý thức bảo tồn nguồn dược liệu quý hiếm, mở ra một hướng đi mới, đa dạng nguồn thu nhập cho người dân địa phương.