Làm sao để phòng trừ hiệu quả rầy hại bông xoài?

Rầy bông xoài là côn trùng gây hại phổ biến khi xoài ở giai đoạn ra bông, trái non. Trong một thời gian ngắn, gặp điều kiện thuận lợi, rầy có thể bộc phát thành dịch.

Để phòng chống hiệu quả, bà con nên tham khảo biện pháp trong clip dưới đây: