Dự báo năm 2020, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn còn khốc liệt

Từ cuối 2019, tình trạng xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Dự báo trong 2020, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn sẽ còn khốc liệt hơn nữa.