Biểu hiện gà bị bệnh cúm gia cầm và cách điều trị

Một khán giả hỏi: Nhà tôi có 20 con gà nuôi đẻ trứng, được 8 tháng, 1 ngày nay có hiện tượng ủ rũ, tím tái, sốt, bỏ ăn, xuất huyết chân và ngoài ra bình thường, chưa dùng thuốc gì, đã bị 1 con. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?