Biện pháp diệt trừ ốc bươu vàng đạt hiệu quả cao

Trong quá trình gieo cấy lúa, do áp lực thời vụ, nên việc xử lý nguồn sâu bệnh trên đồng ruộng rất hạn chế. Chính vì vậy, ngay sau khi cấy lúa đã có nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Một trong những đối tượng sinh vật gây hại mạnh với cây lúa mới cấy là ốc bươu vàng. Để đảm bảo diệt trừ ốc bươu vàng hiệu quả cao, góp phần đảm bảo năng suất lúa, bà con xem video dưới đây.