Biện pháp đạt năng suất cao vụ sản xuất đông xuân 2019-2020

Hiện nay, bà con đang bắt đầu xuống giống nhưng trên đồng ruộng ở nhiều địa phương tình trạng cỏ dại, cỏ chét đang mọc nhiều. Vì vậy, cùng với việc thực hiện đúng cơ cấu giống, bà con cần phòng trừ sâu bệnh hại trong đó cần chú ý đến cỏ dại.