Biện pháp bảo quản, chế biến và dự trữ thức ăn thô xanh cho trâu, bò mùa khô

Vào mùa khô, các loại cây cỏ kém phát triển dẫn đến tình trạng thiếu hụt thức ăn thô xanh trong tự nhiên để làm thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, mời bà con xem video dưới đây để có các biện pháp bảo quản, chế biến và dự trữ nguồn thức ăn ổn định, đầy đủ dinh dưỡng cho đàn gia súc.