Trồng Sâm Ngọc Linh vừa cho tiền tỷ, vừa giữ rừng già Tây Nguyên

Tây Nguyên vùng đất của đại ngàn với những ưu đãi đặc biệt về khí hậu, đất đai mà thiên nhiên ban tặng. Tây Nguyên rất phù hợp với việc trồng Sâm Ngọc Linh. Trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng mang lại lợi ích kép cả về kinh tế lẫn công tác quản lý bảo vệ rừng.