Tác dụng của việc tỉa cành, tạo tán cho cây lê

Lê là cây trồng lâu năm, dạng thân gỗ, cành lá phát triển mạnh, lượng sinh khối thân, lá một năm có thể tăng 1,5 – 1,8 lần. Do vậy, việc cắt tỉa, vít cành tạo tán cây lê là hết sức cần thiết, và là yêu cầu bắt buộc và rất chặt chẽ trong quy trình canh tác cây lê.