Bệnh khảm lá sắn có khả năng lan rộng, biện pháp phòng bệnh như thế nào?

Thời gian tới, bệnh khảm lá virus có khả năng gây hại mạnh trên diện rộng, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ mua giống sắn cho nông dân, hoặc nông dân nên ký hợp đồng bao tiêu với các nhà máy để có nguồn giống tốt. Vụ tới, bà con tuyệt đối không tận dụng thân cây đã bị nhiễm bệnh khảm lá ở vụ này để làm giống.