Nguyên nhân và biện pháp khắc phục rụng quả Cà phê

Hỏi: Cây cà phê khi trái lớn thường bị thối quả, rụng quả. Xin chuyên gia cho biết nguyên nhân và cách phòng trị vấn đề này?

ca-phe-rung-trai-nonẢnh minh họa

Trả lời:

Hiện tượng rụng quả cà phê trong mùa mưa, đặc biệt là giai đoạn quả lớn thường xảy ra do các nguyên nhân:

– Rụng sinh lý (thường tỷ lệ rụng quả sinh lý của cây cà phê từ 35 – 50 %). Cây mang quả nhiều thì hiện tượng rụng quả sinh lý nhiều hơn.

– Rụng so sâu bệnh, đặc biệt là do bệnh thán thư do nấm gây ra (hay còn gọi là bệnh CBD). Vườn cây chăm sóc kém thường xuất hiện bệnh này, gây rụng quả cà phê nghiêm trọng.

Biện pháp phòng trừ

+ Trồng cây che bóng hợp lý và bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng cây bị kiệt sức do ra quả quá nhiều. Cắt bỏ cành bị bệnh.

+ Tạo hình để vườn cây thông thoáng.

+ Biện pháp hóa học: Chỉ phun thuốc các cây bị bệnh. Phun thuốc 2 – 3 lần, khoảng cách giữa các lần phun tùy áp lực của bệnh và theo hướng dẫn của từng loại thuốc. Sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun lên quả, cành: Propineb (Antracol 70 WP); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325 SC); Tebuconazone + Trifloxystrobin (Nativo 750 WG)

– Rụng do thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu kali.

Biện  pháp phòng trừ: bón phân cân đổi giữa đạm và kali. Tỷ lệ này thường (N/K2O) là 1 hoặc 0,8 – 0,9.

TS. Trương Hồng – Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên