Biện pháp khắc phục bệnh lùn sọc đen hại lúa

Hỏi: Lúa nhà tôi đang có đòng bị lùn, cứng, có cây còn xanh, có cây vàng, có lá bị xoắn. Xin hỏi chuyên gia có phải lúa bị lùn xoắn lá không?

81259PMvang-lun

Trả lời:

Nếu cây lúa bị thấp, lùn, cứng, lúc đầu có màu xanh đậm, sau chuyển màu vàng, như vậy có thể lúa đang bị bệnh lùn sọc đen. Bệnh này do vi rus gây ra, Rầy lưng trắng (rầy cám) là môi giới truyền bệnh. Rầy hút nhựa từ cây bị bệnh châm sang cây khỏe làm cho cây khỏe cũng bị bệnh. Rầy chính hút từ cây này cho đến cây khác cho đến khi rầy chết. 

Một số biện pháp khắc phục:

– Đầu tiên nhổ hết cây bị bệnh, lấy chân vùi sâu xuống ruộng, không cho bộ phận nào của cây chìa lên khỏi mặt ruộng. Tuyệt đối không vất những cây bị bệnh lên bờ, lên đường, xuống mương, rãnh…

– Sau khi nhổ hết cây bị bệnh, bác phun thuốc diệt rầy, sử dụng các thuốc nội hấp như: Penalty 40WP; Chess 50WG; Midan 10WP; Oshin 20WP; Sutin 5EC; Chatot 600WG; Chersieu 50WG…, phun theo hướng dẫn trên bao bì.

Để phòng trừ hiệu quả, nên vận động các ruộng nhiễm bệnh xung quanh tham gia làm như hướng dẫn trên để tránh dịch lây lan.

Tổng hợp