Một số biện pháp khắc phục tình trạng cháy lá sầu riêng

Mùa khô năm nay nắng nhiều kéo dài lâu và nhiệt độ luôn ở mức cao, cây sầu riêng ở các tỉnh thành phía nam xuất hiện tình trạng cháy lá. Bệnh cháy là làm cho năng suất, chất lượng trái kém. Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tình trạng cháy lá sầu riêng.