Một số biện pháp khắc phục hiện tượng rụng hoa, trái xoài non

Hiện nay diện tích trồng xoài vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung đang gia tăng nhanh chóng, xoài là một trong những cây chủ lực trong canh tác cây ăn trái. Rụng hoa và trái non là một trong những vấn đề ảnh hưởng rất lớn tới năng suất. Dưới đây là một số biện pháp chăm sóc xoài mùa ra hoa, trái non.