Hiệu quả mô hình “ruộng nhà mình” tại Đồng Tháp

Thực hiện mô hình “ruộng nhà mình”, nông dân tại HTX Thuận Tiến không phải tối ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thậm chí không túc trực trên ruộng đồng. Thay vào đó, ở bất cứ nơi đâu, họ vẫn có thể quản lý đồng ruộng của mình thông qua các thiết bị thông minh.