Các biện pháp phòng ngừa sâu bệnh, chuột gây hại trên lúa

Lúa đông xuân chính vụ đang giai đoạn chín sữa, chín sáp, theo dự báo sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng trên trà muộn, bệnh đạo ôn lá và chuột gây hại. Bà con cần tập trung phòng trừ sâu bệnh, chuột hại theo cơ quan, cán bộ chuyên môn để đảm bảo hiệu quả cao nhất.