Các biện pháp phòng ngừa rệp sáp hại sắn trong điều kiện thời tiết nắng nóng

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, rệp sáp bột hồng hại sắn có khả năng sẽ bùng phát tại các diện tích trồng sắn ở miền Trung, đặc biệt những nơi đã bị rệp sáp bột hồng gây hại trong những năm trước. Dưới đây là một số biện pháp đề phòng rệp sáp trên cây sắn: