Các biện pháp hạn chế thiệt hại trồng sầu riêng do hạn mặn gây ra

Thời gian qua các cơ quan chức năng và bà con trồng sầu riêng ở Tiền Giang đã có nhiều biện pháp hạn chế thiệt hại do hạn mặn gây ra. Dự báo thời gian tới tình hình hạn mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, người trồng sầu riêng cần phải chú ý như sau: