Các biện pháp chủ động phòng chống bão, lũ lụt cho cây ăn quả và cây công nghiệp

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp của năm 2020, bà con cần chủ động phòng chống bão, lũ lụt cho cây ăn quả và cây công nghiệp.