Bưởi bị he và cách khắc phục

Câu hỏi: Bưởi ra quả to và mọng nước nhưng ăn bị he (đắng). Cách khắc phục như thế nào?

Trả lời:

Nguyên nhân dẫn đến bưởi bị he:

Bưởi he (đắng) nguyên nhân có thể do chất lượng giống không được tốt, dễ bị thoái hóa hay do bị bệnh “greening”, cũng có thể do bón phân không cân đối nên thiếu N, P, K hoặc trung vi lượng.

Để bưởi ra quả nhiều, chất lượng quả ngon cần bón phân theo quy trình sau:

+ Năm thứ nhất: 0,5-1kg NPK 20-20-15+te đầu trâu/cây/năm.

+ Năm thứ hai: 1,5-2kg NPK 20-20-15+te đầu trâu/cây/năm.

+ Năm thứ ba: 2-2,5kg NPK 20-20-15+te đầu trâu/cây/năm.

Lượng phân nêu trên chia bón 5-7 lần/năm, có thể hòa ra nước để tưới hoặc bón vào đất quanh gốc theo đường chiếu vành tán cây.

* Cây bưởi kinh doanh: Sau khi thu hoạch: 1-2kg đầu trâu AT1 hoặc NPK 20-20-15+te đầu trâu/cây.

Trước khi ra hoa: 1-1,5kg đầu trâu AT2 hoặc NPK 13-13-13+te đầu trâu/cây.

Sau khi đậu quả 10-15 ngày: 1-1,5kg đầu trâu AT3 hoặc NPK 13-13-13+te đầu trâu/cây.

Trước thu hoạch 1-2 tháng: 1,5-3kg đầu trâu AT3 hoặc NPK 13-13-13+te đầu trâu/cây.

Nguồn: AgriMedia