Bước vào mùa mưa, hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm dần

Mặn tuy giảm dần nhưng công tác lấy nước ở vùng giữa ĐBSCL phải chủ động, cần bảo vệ các nguồn nước hiện hữu, kiểm tra thường xuyên nguồn nước, tích nước ngay khi có thể, có biện pháp giảm thiểu bốc thoát hơi nước cho cây trái (giữ ẩm gốc, tỉa bớt lá).