GÓI THỦY SẢN KHÁC

THÔNG TIN GÓI THỦY SẢN KHÁC CẬP NHẬT 24H:

* Gói Thủy Sản Khác tập trung cung cấp giá thủy sản tổng hợp nuôi trồng và đánh bắt tại các chợ đầu mối và tại cảng chi tiết tới từng tỉnh (28 tỉnh ven biển).

* Gói Thủy Sản Khác hiện cung cấp theo hình thức: gói ngày.

* Thời gian trả tin vào sáng sớm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

MIỄN PHÍ ngày đầu cước thuê bao đối với các thuê bao đăng ký mới lần đầu hoặc thuê bao đăng ký lại sau thời gian 90 ngày kể từ ngày đăng ký gần nhất.

* Đăng ký gói Thủy sản khác theo ngày, soạn TS gửi 1095 hoặc click Đăng ký (Giá cước: 2.000đ/ngày).