Huyện Long Mỹ (Hậu Giang) xuống giống gần 10ha tôm sú

Hiện nay, toàn huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) có gần 10ha xuống giống vụ tôm sú, chủ yếu ở vùng ngoài đê bao ngăn mặn.

Nông dân xã Lương Nghĩa đang thả nuôi tôm sú.

Qua thống kê của Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ, trong vụ này sẽ có khoảng 70ha nuôi tôm sú theo phương pháp quảng canh. Các diện tích chưa xuống giống đang được nông dân vệ sinh, bón vôi, rửa phèn và chờ con nước thuận lợi để thả tôm. Dự kiến từ nay đến giữa tháng 4 tới, nông dân sẽ xuống giống dứt điểm vụ tôm sú.

Trong thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ sẽ triển khai rà soát, hỗ trợ cho người dân khu vực viên lang bãi bồi về con giống, nuôi thử nghiệm tôm càng xanh, giúp bà con vùng khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất thuận thiên.