Giải pháp khắc phục cây ăn quả, hoa màu thiệt hại do sương muối, băng giá

Bà con cần chú ý phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành công tác khắc phục như sau: Đối với những diện tích cà phê ở vùng trồng ươm và trồng năm đầu tiên, phải thực hiện ngay các giải pháp phủ bạt, che ni lông hoặc tụ gốc bằng cách dùng rơm, mùn cây ủ vào gốc để giữ độ ẩm cho gốc cây.